Oferta

Ofertę firmy Tran Szam dostosowaliśmy do potrzeb naszych Klientów, dlatego wśród naszych usług znajdziecie Państwo:

 • czyszczenie i udrażnianie kanalizacji metodą hydrodynamiczną (WUKO)
 • czyszczenie separatorów tłuszczu i substancji ropopochodnych
 • czyszczenie osadników, zbiorników i przepompowni
 • inspekcja kanalizacji TV
 • czyszczenie kanalizacji (WUKO)
 • likwidacja zatorów kanalizacyjnych, udrażnianie kanalizacji
 • wywóz nieczystości płynnych
 • wywóz płuczki z przewiertów sterowanych
 • opróżnianie zbiorników i toalet
 • wywóz osadów i szlamów
 • mycie ulic, placów i elewacji
 • transport odpadów niebezpiecznych

Oferujemy również pomoc doraźną w przypadku zatkania odpływów lub awarii kanalizacji.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego w siedzibie firmy w Smołdzinie niedaleko Kartuz.