Czyszczenie separatorów i osadników – kompleksowe usługi

Przedsiębiorstwo Tran-Szam s.c. oferuje kompleksową obsługę w zakresie czyszczenia separatorów i osadników wraz z bezpieczną utylizacją uzyskanych opadów. W ramach świadczonych usług wykonujemy nie tylko odpompowanie płynnych zanieczyszczeń, ale też mycie separatorów, a w przypadku takiej konieczności również ich profesjonalny serwis.

W ofercie znajdują się:

  • czyszczenie separatorów tłuszczowych – usługa jest kierowana głównie do przedsiębiorców prowadzących obiekty gastronomiczne i przetwórstwa mięsnego oraz rybnego, gdyż to one generują tłuszcze, które nie mogą przedostawać się do systemu kanalizacyjnego,
  • czyszczenie separatorów ropopochodnych – usługa jest kierowana głównie do właścicieli parkingów, dróg, chodników, garaży podziemnych, stacji benzynowych, myjni czy przepompowni ścieków. Na terenie takich miejsc powstają zanieczyszczenia w postaci skażonych substancji, które wraz z wodami deszczowymi i roztopowymi nie mogą trafiać do systemu kanalizacyjnego.

Wykonanie wszystkich usług świadczonych przez naszą firmę – inspekcji kanalizacji, jak i czyszczenia separatorów, jest potwierdzane odpowiednią dokumentacją. Każdorazowo po zakończeniu prac przekazujemy Klientowi kompletne dokumenty potwierdzające zakres wykonanych czynności oraz przestrzeganie obowiązujących norm i zasad. Prace wykonujemy na terenie Gdańska, Gdyni i Sopotu. Obsługujemy cały teren województwa pomorskiego.